Epos antyczny i jego kontynuacje  Homer – autor „Iliady” i „Odysei”. Jego ojczyzną była Azja Mniejsza. Prawdopodobnie żył na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Pochodził z Chios. – Epos (epopeja) – wielki poemat epicki opiewający potęgę bohaterów, opowiadający o losach społeczeństw w przełomowej dla niego chwili. Akcja eposu dziejeCiekawe? Czytaj dalej