Epos antyczny i jego kontynuacje  Homer – autor „Iliady” i „Odysei”. Jego ojczyzną była Azja Mniejsza. Prawdopodobnie żył na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Pochodził z Chios. – Epos (epopeja) – wielki poemat epicki opiewający potęgę bohaterów, opowiadający o losach społeczeństw w przełomowej dla niego chwili. Akcja eposu dziejeCiekawe? Czytaj dalej

TRAGEDIA ANTYCZNA JEJ RODOWÓD I CECHY Teatr grecki: a)od obrzędów sakralnych ku czci Dionizosa do teatru; b)Arystotelesowska teoria tragedii /katarsis,katastrofa/; Dramat starogrecki odbiega od dzisiejszego. Górowało w nim słowo poetyckie recytowane i śpiewane na tle muzyki instrumentalnej i tańca, szczególnie partie chórowe miały ten charakter „operowy” czy „oratoryjny”. Nie znanoCiekawe? Czytaj dalej

Prawda o ludzkich uczuciach zawarta w Biblii. Wizja człowieka i świata w „Księdze Koheleta” Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani teżCiekawe? Czytaj dalej