Przegląd akustycznych paneli ogrodzeniowych

Przegląd akustycznych paneli ogrodzeniowych

ogrodzenia-dzwiekochlonne
ogrodzenia-plastikowe-pelne

Niezależnie od tego, czy szukasz instalacji nowego ogrodzenia, czy chcesz uaktualnić stary, istnieje wiele czynników do rozważenia przy zakupie panelu ogrodzeniowego. Czynniki te obejmują poziom hałasu, trwałość i więcej. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć więcej na temat różnych dostępnych opcji.

Zanieczyszczenie hałasem może powodować utratę słuchu, głuchotę, nadciśnienie i choroby serca

Różne badania wykazały, że zanieczyszczenie hałasem ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Wpływa na ludzki słuch, zdrowie psychiczne, zdrowie sercowo-naczyniowe i sen. Może również wpływać na zwierzęta i rośliny. Hałas może zakłócać ich zdolność do przetrwania i rozmnażania się.

Zanieczyszczenie hałasem staje się coraz większym problemem w wyniku wzrostu liczby ludności w nowoczesnych miastach. Stało się również coraz większym problemem dla dzikich zwierząt. Niektóre zwierzęta są szczególnie wrażliwe na hałas i mogą cierpieć z powodu upośledzenia słuchu. Zwierzęta wykorzystują dźwięki do poszukiwania pożywienia, unikania drapieżników i znajdowania partnerów. Niektóre gatunki, takie jak delfiny, wieloryby i ryby, polegają na echolokacji w celu nawigacji. Zanieczyszczenie hałasem może również wpływać na wyginięcie niektórych gatunków.

Narażenie na hałas powyżej pewnego poziomu zostało powiązane z utratą słuchu, chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem. Badania wykazały również, że osoby mieszkające w głośnych miejscach mogą cierpieć na stres i zaburzenia pamięci. Dzieci są szczególnie narażone na działanie hałasu. Podobnie, osoby z istniejącymi wcześniej chorobami lub schorzeniami są bardziej podatne na negatywne skutki hałasu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas powyżej 75 dB jest zanieczyszczeniem. Przykładowo, samochody wytwarzają hałas o natężeniu około 100 dB, a autobusy i pociągi metra – 90 dB lub więcej. Nawet szelest liści może osiągnąć 20-30 dB. Gdy dźwięki osiągają poziom 85 dB lub więcej, mogą powodować uszkodzenia uszu.

Zanieczyszczenie hałasem jest zagrożeniem niewidocznym. Jego skutki są zależne od czasu trwania i intensywności ekspozycji. Badania wykazały również, że hałas może zakłócać percepcję mowy. W zależności od czasu trwania narażenia, uszkodzenie ucha może być trwałe. Objawy mogą obejmować utratę słuchu, szumy uszne, zawroty głowy, bóle głowy, a także plenność małżowin usznych. Może on również zakłócać sen i zwiększać stres.

Badania wykazały również, że narażenie na hałas może wpływać na układ endokrynologiczny. Zaburzenia w funkcjonowaniu nadnerczy mogą być skutkiem narażenia na hałas. Hałas wpływa również na układ odpornościowy. W kilku badaniach powiązano hałas z chorobą wieńcową serca i nadciśnieniem. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że zanieczyszczenie hałasem powoduje 16 600 przedwczesnych zgonów w Europie każdego roku.

Utrata słuchu jest najczęstszą konsekwencją narażenia na hałas. Może być spowodowany chorobą nabytą, normalnym procesem starzenia się lub wypadkiem. Jest powszechna u osób pracujących w głośnych miejscach pracy. Może również wystąpić podczas zajęć rekreacyjnych, takich jak chodzenie na koncerty, słuchanie muzyki lub jazda na motocyklu. Może być również spowodowany przez leki ototoksyczne lub chemikalia przemysłowe.

Osoby mieszkające w miastach mogą nie słyszeć dźwięków, które są wydawane w nocy. Mogą odczuwać zmęczenie z powodu braku snu, mogą być drażliwe i rozzłoszczone. Ponadto mogą doświadczać zaburzeń zdolności poznawczych i mieć problemy z rozumieniem mowy. Może to mieć negatywny wpływ na ich pewność siebie i samoocenę.

Zanieczyszczenie hałasem może powodować choroby serca

Posiadanie hałaśliwych sąsiadów nie do końca sprzyja zdrowemu stylowi życia. Kilka badań wykazało, że poziom hałasu w domu może zwiększyć ryzyko rozwoju choroby wieńcowej. Warto również zauważyć, że hałas może zakłócać rytm okołodobowy danej osoby. Ponadto, może być czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju zaburzeń snu, co z kolei może prowadzić do zwiększenia ryzyka chorób układu krążenia.

Przegląd przeprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wykazał, że hałas komunikacyjny może być odpowiedzialny nawet za 18 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Choć może to być niewielka liczba, należy pamiętać, że większość badań koncentrowała się na krótkotrwałym narażeniu, a nie na długotrwałym. Może to tłumaczyć brak ostatecznego związku między hałasem a chorobami układu krążenia.

W odniesieniu do chorób serca wykazano, że hałas drogowy w ciągu dnia zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca u osób starszych. Efekt ten może być w dużej mierze przypisany zwiększonej szybkości wydzielania hormonów stresu, takich jak kortyzol, które mogą mieć negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Inne badania donoszą, że hałas uliczny może zwiększać ciśnienie krwi i tętno. Jest to szczególnie złe połączenie u osób starszych, ponieważ wiadomo, że są one podatne na problemy sercowo-naczyniowe w pierwszej kolejności.

W jednym z ciekawszych badań związanych z hałasem badano związek między poziomem hałasu a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. W szczególności autorzy tego badania stwierdzili, że nocne zdarzenie związane z hałasem było związane ze zwiększoną sztywnością tętnic w grupie 2775 szwajcarskich uczestników. Chociaż wyniki te były imponujące, należy zauważyć, że efekt ten był najbardziej wyraźny u osób, które były wcześniej narażone na hałas.

Jak się okazuje, najlepszym sposobem przeciwdziałania negatywnemu wpływowi hałasu na nasz układ krążenia jest dostosowanie stylu życia. Korzyści wynikające z takiego podejścia obejmują zmniejszenie ryzyka wystąpienia stresu oksydacyjnego wywołanego hałasem, a także zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. Pomimo dowodów na to, że hałas jest środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia, środowisko medyczne wciąż stara się dokładnie określić, jak najlepiej złagodzić ten problem.

W tym samym duchu, w niedawno opublikowanym badaniu stwierdzono, że hałas drogowy może być związany z szeregiem małych i dużych korzystnych efektów. Na przykład, niedawno opublikowane badanie wykazało, że narażenie na hałas uliczny ma pozytywny wpływ na sen i okazało się być związane z podwyższonym poziomem glukozy na czczo, kluczowym wskaźnikiem zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Ponadto w badaniu stwierdzono, że hałas komunikacyjny może być związany z podwyższonym poziomem zapalenia tętnic. Wykorzystując połączenie danych z tych dwóch badań, naukowcy ustalili, że hałas uliczny może odgrywać rolę w rozwoju cukrzycy i niewydolności serca.

Zanieczyszczenie hałasem może powodować nadciśnienie

Pomimo rosnącego zaniepokojenia społeczeństwa skutkami zdrowotnymi zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenie hałasem jest kolejnym ważnym zanieczyszczeniem środowiska, które może bezpośrednio wpływać na układ krążenia człowieka. Oprócz chorób serca i chorób układu oddechowego, zanieczyszczenie hałasem może również powodować zaburzenia psychologiczne i fizjologiczne. Niektóre z najczęstszych źródeł hałasu to pojazdy, fabryki, urządzenia elektryczne i głośniki.

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka jest wielopłaszczyznowy i obejmuje zwiększony poziom stresu, zaburzenia snu, podwyższone tętno i obniżoną zdolność uczenia się. Niektóre badania wykazały, że zanieczyszczenie hałasem może również zwiększyć ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi. Skutki zanieczyszczenia hałasem są szczególnie widoczne na obszarach miejskich. Wykazano, że zanieczyszczenie hałasem wytwarzane przez ruch drogowy jest skorelowane z zanieczyszczeniem powietrza w otoczeniu, co jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększenia ryzyka nadciśnienia.

Związek między zanieczyszczeniem hałasem a wysokim ciśnieniem krwi był szeroko badany. W kilku badaniach stwierdzono, że narażenie na hałas jest związane z wysokim ciśnieniem krwi i nadciśnieniem tętniczym. Ponadto stwierdzono, że nocny hałas ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Wpływ hałasu na układ sercowo-naczyniowy może być również pośredniczony przez układ nerwowy.

Jedno z badań wykazało, że osoby mieszkające na obszarach o najwyższym poziomie zanieczyszczeń są narażone na większe ryzyko wystąpienia nadciśnienia. W innym badaniu stwierdzono, że osoby mieszkające w pobliżu lotniska we Frankfurcie w Niemczech są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. W badaniu stwierdzono również, że hałas samolotów jest związany z podwyższonym ciśnieniem krwi we wczesnych godzinach porannych.

Naukowcy stwierdzili również, że zanieczyszczenie hałasem może bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego i układu hormonalnego. Oprócz wpływu na układ sercowo-naczyniowy, hałas może również powodować zaburzenia snu i utratę słuchu. Podobnie może zakłócać komunikację, zaburzając zdolność do efektywnej pracy.

W badaniu przeprowadzonym przez Inoue i in. sprawdzono wpływ narażenia na hałas na ciśnienie krwi i stwierdzono, że osoby narażone na hałas o poziomie powyżej 85 dB(A) miały o 60 procent zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia. Natomiast osoby narażone na hałas o poziomie poniżej 75 dB(A) miały niższe ryzyko. W tym samym badaniu stwierdzono, że narażenie na hałas komunikacyjny było związane z nadciśnieniem.

Wpływ hałasu na zdrowie sercowo-naczyniowe jest ważny, ponieważ można go przypisać temu, że wiele osób jest narażonych na hałas podczas codziennego życia. W niedawnym badaniu ponad 41 000 osób w pięciu krajach stwierdzono, że narażenie na hałas drogowy jest związane z nadciśnieniem. Badanie wykazało, że osoby narażone na hałas drogowy miały zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia o sześć procent. W badaniu zwrócono jednak uwagę na to, że hałas uliczny jest tylko jednym z wielu źródeł zanieczyszczenia powietrza, które wpływa na zdrowie ludzi.

Oprócz badania skutków hałasu, w innym badaniu zbadano skutki zanieczyszczenia powietrza. Badanie to jest częścią European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). Badanie to jest badaniem na dużą skalę, w którym badano długoterminowy wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi w Europie. W badaniu analizowano wpływ zanieczyszczenia powietrza na szereg układów w organizmie człowieka, w tym na układ sercowo-naczyniowy, układ odpornościowy, układ nerwowy, układ pokarmowy i układ rozrodczy. W badaniu stwierdzono, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza było związane z wyższą częstością występowania samoopisowego nadciśnienia i zwiększonym przyjmowaniem leków przeciwnadciśnieniowych.

Dane adresowe:

AKTE www.ogrodzeniaplastikowe.info – ogrodzenie dźwiękochłonne – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 61 665 06 06
kom: 784 377 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.