Co obejmuje obsługa informatyczna firm?

Co obejmuje obsługa informatyczna firm?

Osbługa informatyczna firm czy potrzebna zabezpieczenie informatyczne?
Czym jest serwis informatyczny?

Obsługa informatyczna firm pomaga przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu szeregu problemów technologicznych. Od modernizacji sprzętu do nabycia szybszych procesorów i wysokiej jakości wyświetlaczy, eksperci IT mogą usprawnić procesy pracy i poprawić produktywność. Mogą również pomóc firmom w analizie danych i badaniach, a także pomóc firmom w planowaniu skalowalności. Ale co dokładnie obejmuje wsparcie IT?

Zdalne wsparcie IT

Firmy oferujące zdalne wsparcie IT mogą cieszyć się wieloma korzyściami, w tym lepszym czasem reakcji. Mogą również uzyskać szybsze rozwiązania dla biletów wsparcia, co oznacza, że użytkownicy końcowi będą cieszyć się szybszą obsługą i wyższą satysfakcją. Zdalne wsparcie IT oferuje również firmom korzyści z posiadania własnych ekspertów IT, którzy są na wezwanie przez całą dobę.

Zdalny zespół wsparcia IT to doskonała inwestycja. Rozumieją oni, jakie oprogramowanie najlepiej nadaje się do danej branży i prawdopodobnie mają dostęp do lepszego, bardziej zaawansowanego oprogramowania niż wewnętrzny personel IT. Oznacza to, że prawdopodobnie znają najnowsze rozwiązania i mogą pomóc w rozwiązywaniu natychmiastowych problemów. Zdalne zespoły IT mają również dostęp do szerszej puli talentów niż przeciętna firma.

BeyondTrust Remote Support to doskonałe narzędzie do zdalnego wsparcia, które jest zintegrowane z wieloma narzędziami. Posiada również otwarte API dla programistów do budowania niestandardowych integracji. Usługa jest również wyposażona w zaawansowane uwierzytelnianie, funkcje bezpieczeństwa i rejestrowanie sesji zdalnych. Oznacza to, że łatwo jest zarządzać sesjami zdalnego wsparcia i spełniać wymogi zgodności.

Firmy mogą również zaoszczędzić pieniądze dzięki outsourcingowi wsparcia IT. Mogą uniknąć zatrudniania dodatkowych pracowników i wyeliminować godziny nadliczbowe dla obecnych pracowników IT. Dostawca zdalnego wsparcia IT będzie miał zryczałtowany model cenowy, dzięki czemu zarządzanie wydatkami jest proste i przewidywalne. I w przeciwieństwie do tradycyjnych działów IT, koszt zdalnej obsługi IT dla firm prawdopodobnie nie wzrośnie w najbliższej przyszłości.

Zdalna obsługa informatyczna firm to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które muszą być na bieżąco z nowoczesnymi technologiami. Usługi te pozwalają firmom uzyskać dostęp do nowych produktów, aktualizacji i aplikacji. Te korzyści pozwalają firmom zmniejszyć koszty i dostosować się do zmieniającej się dynamiki ich branży. A ponieważ zdalne wsparcie IT jest tak elastyczne, są one świetną opcją dla małych firm, które nie mają zasobów, aby zatrudnić wewnętrzny personel IT.

Zdalna obsługa IT dla firm ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury IT, minimalizację przestojów i szybkie rozwiązywanie incydentów. ScienceSoft, na przykład, świadczy usługi wsparcia help desk od 2007 roku, pomagając firmom zmniejszyć koszty i poprawić szybkość rozwiązywania problemów. Zespół może pomóc zarówno w typowych problemach z użytkownikami, jak i w bardziej złożonych kwestiach technicznych.

Wsparcie IT w chmurze

Dostawca usług w chmurze zajmie się całym oprogramowaniem i infrastrukturą, eliminując potrzebę zatrudniania dodatkowych pracowników lub inwestowania w drogie serwery. Dostawca usług w chmurze może również skalować rozwiązanie w oparciu o zmieniające się wykorzystanie. Wiele usług w chmurze jest dostępnych na zasadzie miesięcznego lub rocznego abonamentu. Kolejną zaletą usług w chmurze jest to, że nie trzeba płacić za licencje na oprogramowanie w siedzibie firmy, co może być znaczącym kosztem. Usługi w chmurze mogą również zmniejszyć zapotrzebowanie na kopie zapasowe i aktualizacje oprogramowania.

Usługa w chmurze może również pomóc w odzyskiwaniu danych po awarii i zachowaniu ciągłości biznesowej. Utrata danych jest problemem dla wszystkich organizacji, więc korzystanie z chmury może pomóc w ochronie danych w przypadku katastrofy. Gdy dane są przechowywane w chmurze, są dostępne dla wszystkich użytkowników, nawet jeśli urządzenia użytkownika są niezdatne do użytku. Usługi oparte na chmurze mogą pomóc w szybkim odzyskaniu danych, co może być ogromną zaletą w przypadku odzyskiwania danych po awarii i ciągłości działania.

Usługi w chmurze mogą również pomóc Twojej firmie w integracji danych. Korzystając z iPaaS, można wykorzystać infrastrukturę chmury do tworzenia i testowania aplikacji biznesowych oraz innych usług IT dla firm. Usługi te są oferowane przez firmy takie jak Dell Boomi, MuleSoft, Informatica i Okta. Pomagają one firmom w integracji danych i modelu SaaS.

Firmy powinny rozważyć koszty i korzyści z korzystania z usług w chmurze przed podjęciem decyzji o migracji. Najczęstsze koszty obejmują przepisanie aplikacji do chmury, zwłaszcza jeśli są one tworzone na zamówienie lub są złożone. Inne koszty obejmują opłaty za transfer danych i umiejętności potrzebne do migracji do chmury. Kolejnym czynnikiem kosztowym jest wydajność aplikacji. Niektóre firmy mają trudności z migracją krytycznych aplikacji z powodu problemów z wydajnością.

Usługi w chmurze mogą pomóc w dostarczeniu użytkownikom aplikacji o znaczeniu krytycznym. Firma prowadząca badania w zakresie opieki zdrowotnej będzie potrzebowała dużej mocy obliczeniowej. Musi również zachować prywatność pacjentów. Z tego powodu firma potrzebuje hybrydowej architektury chmury, która pozwala jej skalować zasoby obliczeniowe przy jednoczesnym zachowaniu wrażliwych danych na własnych serwerach. Innym sposobem optymalizacji kosztów usług w chmurze jest wybór modelu wielochmurowego, który łączy usługi chmury publicznej i prywatnej w celu zapewnienia bardziej opłacalnego rozwiązania.

Na szczęście istnieje wiele opcji dostępnych dla chmury obliczeniowej. Niektóre z największych i najbardziej uznanych dostawców to IBM, Amazon, Microsoft i Google. Wszystkie te firmy oferują szereg usług, aby pomóc firmom.

Plany dostawców usług zarządzanych

Plany dostawców usług zarządzanych (MSP) są idealne dla firm, ponieważ pozwalają uwolnić cenne zasoby informatyczne i skoncentrować się na podstawowych działaniach biznesowych. W wielu przypadkach właściciele firm i wewnętrzny personel IT wolą poświęcić swój czas na zadania generujące przychody, takie jak rozwój nowych produktów lub rozbudowa sieci firmowej. W rezultacie rutynowe zadania związane z konserwacją i monitorowaniem mogą zostać zepchnięte na dalszy plan i w końcu stać się szkodliwe dla firmy. Wewnętrzny personel IT często niechętnie podchodzi do zlecania swoich zadań firmom MSP, ale zlecenie tych rutynowych zadań firmie MSP może w rzeczywistości uwolnić wewnętrzny personel IT od konieczności skupienia się na działaniach generujących przychody.

Plany usług zarządzanych zazwyczaj obejmują gwarantowaną umowę o poziomie usług (SLA), co oznacza, że problemy są rozwiązywane w odpowiednim czasie. Jest to duża korzyść, ponieważ model IT typu „zepsuj/napraw” nie gwarantuje szybkiego rozwiązania, a firma będzie spędzać mniej czasu na oczekiwaniu na pomoc, gdy pojawią się problemy.

Plany dostawców usług zarządzanych w zakresie wsparcia IT dla firm mogą być idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Plany te są tańsze niż zatrudnianie wewnętrznego zespołu IT i zapewniają proaktywną konserwację i zarządzanie. NexusTek oferuje plany Managed Service Provider, aby pomóc firmom każdej wielkości w ich potrzebach informatycznych. Plany dostawcy usług zarządzanych zapewniają doświadczone zarządzanie IT i eliminują kłopoty związane z zatrudnianiem i szkoleniem wewnętrznego zespołu IT.

Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa i elastyczności, dostawcy usług zarządzanych zapewniają również dedykowany dział obsługi, który rozwiązuje problemy klientów. Zapewniając kompleksowe wsparcie IT, dostawcy usług zarządzanych mogą wykrywać i naprawiać wszelkie problemy informatyczne, zanim staną się one poważnymi problemami. Pozwala to ograniczyć przestoje dla klientów i zwiększyć ich zyski.

Dzięki całodobowemu monitorowaniu sieci, dostawcy usług MSP zapewniają, że Twoja firma nie doświadczy przestojów. Pomagają również dostosować strategię technologiczną do celów biznesowych, eliminując ryzyko związane ze środowiskiem IT. Niezależnie od tego, czy korzystasz z rozwiązania opartego na chmurze, czy z tradycyjnego wsparcia IT, dostawcy usług MSP mogą pomóc Ci uzyskać najlepszą wartość z infrastruktury IT.

Wsparcie IT poza siedzibą firmy

Wiele firm boryka się z wyzwaniami związanymi z wdrażaniem i utrzymaniem oprogramowania w siedzibie firmy. Na przykład, mogą one nie być w stanie skalować się tak szybko jak rozwiązania off-premises. Firmy te mogą nie posiadać niezbędnych zasobów informatycznych lub nie być w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie pełnego personelu IT. Ponadto, oprogramowanie on-premises może być drogie w zakupie i utrzymaniu. Ponadto, szybkie wprowadzenie nowego oprogramowania dla pracowników może być trudne.

Rozwiązania off-premise mogą znacznie skrócić czas potrzebny na wdrożenie nowej technologii i zazwyczaj wymagają jedynie minimalnej ilości sprzętu i oprogramowania. Może to być istotna korzyść dla firm, które mają ograniczone zasoby IT. Rozwiązania off-premise zwykle uruchamiają również najnowsze wersje oprogramowania producenta. Rozwiązania off-premise nie wymagają również znacznej ilości sprzętu lub maszyn wirtualnych, co pozwala firmie zaoszczędzić pieniądze i czas.

Kolejną ważną zaletą obsługi IT off-premises dla firm jest elastyczność. Oprogramowanie off-premises jest dostępne z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, nie wymaga instalacji ani szkolenia na własnych serwerach firmy. Oprogramowanie off-premise jest często używane w połączeniu z platformami zarządzania relacjami z klientami i oprogramowaniem do przetwarzania płatności.

Rozwiązania off-premise są podobne do rozwiązań on-premise, z tym że są one hostowane przez stronę trzecią. Ponadto rozwiązania on-premise są umieszczane na własnych serwerach firmy. Chociaż rozwiązania on-premise mają wiele zalet, mogą być drogie we wdrożeniu i wymagają starannego zaplanowania czasu. Ponadto mogą nie być tak skalowalne i elastyczne.

Największą wadą rozwiązań on-premise jest złożoność wdrożenia. Większość z tych rozwiązań jest instalowana za pośrednictwem płyt CD lub plików do pobrania. Z tego powodu ich konfiguracja może być skomplikowana. Rozwiązania off-premises są łatwiejsze do wdrożenia i zajmują mniej czasu. Są również bardziej bezpieczne i skalowalne.

Podczas gdy rozwiązania on-premise mają bardziej konfigurowalny interfejs i mogą być dostosowane do potrzeb firmy, nie mają środków bezpieczeństwa, które może zapewnić rozwiązanie on-premises. Na przykład, rozwiązanie off-premises ma administratorów i uprawnienia roota do kontroli sprzętu i dostępu do danych. W związku z tym istnieje większa swoboda w zarządzaniu bezpieczeństwem i wymaganiami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowych.

Obsługa IT dla firm poza siedzibą firmy to doskonały wybór dla firm szukających niedrogiego sposobu na outsourcing obsługi IT dla firm. Dostawca zewnętrzny może zapewnić niestandardowe usługi i zmniejszyć koszty zatrudnienia personelu IT. Dzięki temu modelowi firmy mogą uniknąć opłat za uruchomienie i utrzymanie wsparcia IT na miejscu. Ponadto, ponieważ dostawcy zewnętrzni nie muszą kupować sprzętu ani zatrudniać dodatkowego personelu w pełnym wymiarze godzin, mogą oferować lepsze ceny.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.