Epos antyczny i jego kontynuacje  Homer – autor „Iliady” i „Odysei”. Jego ojczyzną była Azja Mniejsza. Prawdopodobnie żył na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Pochodził z Chios. – Epos (epopeja) – wielki poemat epicki opiewający potęgę bohaterów, opowiadający o losach społeczeństw w przełomowej dla niego chwili. Akcja eposu dziejeCiekawe? Czytaj dalej

TRAGEDIA ANTYCZNA JEJ RODOWÓD I CECHY Teatr grecki: a)od obrzędów sakralnych ku czci Dionizosa do teatru; b)Arystotelesowska teoria tragedii /katarsis,katastrofa/; Dramat starogrecki odbiega od dzisiejszego. Górowało w nim słowo poetyckie recytowane i śpiewane na tle muzyki instrumentalnej i tańca, szczególnie partie chórowe miały ten charakter „operowy” czy „oratoryjny”. Nie znanoCiekawe? Czytaj dalej